Neurofeedback | Professionel Hjernetræning

Få afbalanceret hjernen med medicin- og smertefri hjernetræning

Som professionel neurofeedback terapeut hjælper jeg mennesker, med eller uden en diagnose, med at mindske symptomer på ustabilitet i hjernen og kognitive vanskeligheder.

Måske døjer du f.eks. med koncentrationsbesvær, mistrivsel, stress, dårlig søvn eller migræne.

EEG-hjernetræning er effektivt, veldokumenteret, ikke-kravstillende og individuelt tilrettelagt.

Registreret behandlingssted hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Ubalance i hjernen skaber ofte problemer med at fokusere og koncentrere sig - her kan neurofeedback / EEG træning hjælpe dig.

Der er ingen grund til at du eller din familie, skal døje med en hjerne i ubalance, når man skånsomt kan rette op på udfordringerne og styrke bl.a. den kognitive funktion.

Giv dine børn trivslen tilbage

Ubalance i børns - og unges hjerner kan føre til dårlig trivsel og påvirke udviklingen. Neurofeedback kan sikre balance og ro i hjernen, og herved fremme trivsel og udvikling.

Nedbryd årtiers udfordringer

For voksne er neurofeedback særligt effektivt til at bryde årtiers mental ubalance og livsudfordringer.

Aktuelle retningslinjer for ADHD i Tyskland

Neurofeedback er vurderet af mere end 100 fagfolk i Tyskland. Det resulterede i den stærkeste anbefaling af at anvende Neurofeedback i forbindelse med ADHD.

link

En velfungerende hjerne

Hjernen fungerer optimalt i et bestemt aktivitetsmønster, men kan have udfordringer med selv at etablere eller opretholde dette mønster. Med neurofeedback trænes hjernen i det sunde mønster.

Naturlig selvregulering

Selvregulering er en nødvendig del af en god hjernefunktion. Selvreguleringen bevirker, at hjernen/centralnervesystemet fungerer bedre og hjernens tilpasningsevne forstærkes. Og jo bedre selvreguleringen er, des bedre vil du kunne håndtere eksterne (udefrakommende påvirkninger) - og interne udfordringer (tanker/bekymringer). Vi arbejder med hjernens forudsætning til selv at kunne regulere og kontrollere balancen i nervesystemet, og det vil oftest give varige resultater.

Et Neurofeedback forløb målrettes efter din tilstand – og uanset om du har helbredsproblemer, er stresset, eller ønsker forbedret performance, vil mange have nytte af en eller flere af nedenstående virkninger:

 • At få mere ro, stabilitet og bedre selvkontrol
 • At forbedre søvn og humør
 • At styrke opmærksomhed -koncentration - og indlæringsevne
 • At øge evnen til at regulere følelser, samt bedre at håndtere og løse problemer
 • At reducere stress
 • At opretholde en god hjernefunktion, efterhånden som man bliver ældre

Vi oplever klinisk effekt hos personer som bliver trænet med neurofeedback, så de bedre kan tage imod kognitiv terapi, sanseintegration og traumebehandling.

Neurofeedback kan skabe momentum for en mere robust hjerne, som bedre kan håndtere de udsving som øget adrenalin og stress skaber og hjælpe hjernen med at finde balance.”

Kirsten Callesen, Psykolog og ADHD- og autismespecialist, 2021

Neurofeedback kan lindre generne fra en lang række af lidelser

Ved Neurofeedback/EEG-hjernetræning er fokus på dig og din tilstand snarere end på specifikke diagnoser eller sygdomme. Der findes ikke et standardforløb, der er egnet til enhver situation. Vi baserer os på dine oplevelser og de forandringer, du ønsker at opnå. Det er almindeligt at opleve symptomer, der strækker sig over forskellige diagnoser, så det er vigtigt at indhente relevant information i de første samtaler. Vi anvender en evidensbaseret, videnskabelig og relationel tilgang i vores arbejde.

Du er omdrejningspunktet, og neurofeedback-forløbet skræddersys til dine individuelle behov.

Hvis du enten ved eller mistænker, at du kæmper med en eller flere af de lidelser, der findes på listen, er du altid velkommen til at tage kontakt til mig for personlig vejledning.

 • Stress
 • Migræne & hovedpine
 • Komplikationer til hovedtraumer/hjernerystelse
 • Søvnproblemer
 • Depression
 • Angst
 • ADHD / ADD
 • Tourette
 • OCD
 • Stammen
 • Ordblindhed
 • Post Traumatisk Stress (PTSD)
 • Epilepsi
 • Cerebral parese
 • Autisme
 • Og meget mere….
Neurofeedback virker og er veldokumenteret

ILF Neurofeedback efter Othmer metoden er CE-registreret medicinsk udstyr. Det er effektivt, veldokumenteret og sikkert at anvende på både børn og voksne.

Neurofeedback er sikkert

Professionel EEG-træning er ufarligt. På verdensplan er der ikke dokumenteret nogen vedvarende alvorlige eller irreversible bivirkninger ved at benytte ILF Neurofeedback.

Et effektivt supplement til anden behandling

Neurofeedback kan bruges som en selvstændig terapi eller som et forstærkende supplement til f.eks. psykologsamtaler, psykiatrisk behandling eller andet.

Målet er, at hjernen kommer i bedre balance og fungerer optimalt

Neurofeedback træner hjernens egen selvregulering, så man fremadrettet bedre kan håndtere udefrakommende påvirkninger og indre tanker og bekymringer.

Skab en stor forandring i eget eller dine børns liv

Hjernetræning med neurofeedback kan gøre en enorm forskel i dit eget og dine børns liv.

Særligt tilbud til forældre

Når børn er pressede eller mistrives, så rammes hele familien. Forældre deltager i utallige møder med skole, psykologer, læger m.m. -  mange forsøger tillige at støtte deres børn med lektier, og i fritiden med legeaftaler. 

Der er ikke meget plads til afslapning for forældrene.

 
Men her er et særligt afslappende tilbud til forældre, som kører deres børn til Neurofeedback.
Ring 51 86 51 96 og hør nærmere om tilbuddet.

Reducer angst og stress i hverdagen

Neurofeedback kan hjælpe med at reducere angst ved at øge hjernens evne til at regulere følelser og reagere mere hensigtsmæssigt på stressfaktorer. Dette kan føre til en mere afslappet og rolig tilstand, og kan give en følelse af lettelse og velvære.

En positiv tilgang til livet

EEG træning kan bidrage til at forbedre humøret ved at regulere hjernens aktivitet i områder, der er forbundet med følelsesmæssig regulering og positivt humør. Dette kan hjælpe med at reducere gener ved depression og give en følelse af glæde og tilfredshed.

Mere selvtillid og gå-på-mod

Ved at hjælpe med at regulere følelser og adfærd kan neurofeedback øge selvtilliden og selvbevidstheden. Når man er i stand til bedre at håndtere sine følelser, føler man sig mere selvsikker og har større tillid til sine evner og beslutninger.

Om Neurofeedback terapeut Pernille Krogh

Pernille Krogh er uddannet Neurofeedback-terapeut og sygeplejerske.
Hun er personligt bekendt med mange af de udfordringer som diagnoser i nær familie kan give, og bruger i dag både sine faglige kompetencer og erfaringer til at hjælpe andre i samme situation. 

Læs mere

Min passion er at fremme livskvalitet for de personer, jeg er i berøring med privat såvel som professionelt

REferencer

Andres erfaringer med professionel hjernetræning og Neurofeedback

"Allerede efter første session mærkede jeg et signifikant energi-boost"

Allerede efter første session mærkede jeg et signifikant energi-boost. Jeg hyggede mig om aftenen, og gik først i seng omkring 23:30, hvor jeg ellers længe var røget omkuld omkring 20:30-tiden - udbrændt. Jeg gik glad fra Pernille - og heldigvis holdt både det gode humør og energien i tiden mellem sessionerne og efterfølgende.
Og så er det jo bare hyggeligt at træde ind i Pernilles klinik og lade sig favne af Pernilles omsorg, sygepleje-professionalisme og hendes store viden om kroppen, nervesystemet og Neurofeedback. Jeg er nu tilbage på arbejde efter en stress sygemelding og har ikke haft tilbagefald.

Stressramt Erhvervsaktiv kvinde i 50 ’erne

Hyppigt stillede spørgsmål om Neurofeedback og EEG hjernetræning

Hvad er Neurofeedback?

Neurofeedback er en terapeutisk metode, der fungerer ved at måle hjernens aktivitet og give feedback i realtid, så personen kan lære at regulere sin hjernes aktivitet og dermed bedre regulere f.eks. sine følelser og adfærd.

Hvordan fungerer Neurofeedback?

Hjernens aktivitet måles ved hjælp af små sensorer, som fastgøres på hovedbunden med en kontaktcreme. Computerens skærmbillede påvirkes af din hjernes aktivitet, og bliver uklart/mindre når hjernen er i ubalance. Hjernen lærer hurtigt at billedet optimeres, når hjernen regulerer sin egen aktivitet.

Hvad behandler Neurofeedback?

Neurofeedback behandler ikke symptomer eller kurerer sygdomme. Neurofeedback fremmer sund selvregulering og god hjernefunktion. 

Hvordan foregår en Neurofeedback-session?

Hjernetræning med Neurofeedback foregår helt af sig selv, imens du sidder i en behagelig stol. Det eneste krav til dig er, at du kan sidde i en halv time og se en selvvalgt film/serie, en YouTube video eller et hyggelig spil på en skærm!
Læs mere her.

Hvor hurtigt mærkes effekten af Neurofeedback?

Antallet af Neurofeedback sessioner varierer afhængigt af personen og tilstanden. Nogle personer oplever forbedringer efter blot en hjernetræning, mens andre kan have brug for flere før de mærker en forskel.

Er Neurofeedback sikkert?

Ja, Neurofeedback er generelt betragtet som en sikkert, når den udføres af specialuddannede Neurofeedback Terapeuter.

Er der bivirkninger ved Neurofeedback?

Der er ingen kendte vedvarende bivirkninger ved Neurofeedback.  Meget sjældent kan forbigående gener som  påvirkning af søvn, hovedpine eller træthed opstå.

Skal jeg hjælpe dig?

Lad ikke en ubalance i hjernen være en hæmsko i livet. Lad neurofeedback guide din hjerne tilbage i balance.

Find mig her

 • Bueager 25, Trørød, 2950 Vedbæk
 • 51 86 51 96
 • kontakt@hjernebalance.dk