marts 21

Stressbehandling med Neurofeedback: En vej til bedre mental sundhed

Af Pernille Krogh

marts 21, 2024

Stressbehandling

I en verden, hvor stress er blevet en erklæret folkesygdom, kan hjernetræning med Neurofeedback være et stærkt værktøj samt et supplement til anden professionel hjælp.

Neurofeedback træner hjernens evne til selvregulering, hvilket har vist sig at være en effektiv metode til at bekæmpe stress, før den udvikler alvorlige symptomer såsom depression og angst.

Neurofeedback reducerer dine stresssymptomer med en ikke-invasiv og medicinfri hjernetræning, der åbner op for nye veje til mental sundhed og velvære. Dette gør den til et lovende alternativ og supplement til traditionelle stressbehandlingsmetoder. 

Lad os se nærmere på, hvad stressbehandling med hjernetræning i grunden går ud på


Indholdsfortegnelse
 

Neurofeedback: behandling af stress med effektiv hjernetræning

Forestil dig en metode, der kan hjælpe din hjerne med at hjælpe sig selv! Det er essensen af Neurofeedback.

Metoden fungerer som en træning for hjernen, der gradvist lærer den at styre sig selv bedre - lidt ligesom at lære at cykle eller svømme. Med tiden bliver det en naturlig del af, hvordan hjernen fungerer, og det kan være særlig nyttigt for folk, der kæmper med stress eller begyndende stress.

Sådan virker neurofeedback

Neurofeedback bruger noget, der hedder elektroencefalografi (EEG) - et værktøj, der kan måle, hvad der sker i hjernen lige nu. Det kan lyde meget teknisk, men forestil dig et fitness ur, der ikke måler din puls, men i stedet måler din elektriske hjerneaktivitet.

 
Den elektriske aktivitet i din hjerne påvirker filmen på den computerskærm du ser, så hjernen ser sin egen aktuelle aktivitet, og så vil hjernen på naturligvis arbejde på at forbedre selvregulering af hjernefunktionen.
Denne information bruges så til at guide dig gennem øvelser, der hjælper din hjerne med at lære at blive beroliget, stabiliseret eller fokusere bedre.


Hjernens naturlige evne til at ændre og tilpasse sig som reaktion på nye oplevelser kaldes neuroplasticitet, og hjernen kan forandre sig højt op i alderen.


For hjernen virker tilbagemeldingerne som et spejl, hvor den genkender sin egen aktivitet, og derefter prøver, hvordan forandringer giver sig udslag. Dette fungerer, fordi underbevidstheden er i stand til at opfatte utroligt mange indtryk på en gang og samtidigt finde mønstre meget hurtigt. Hjernen har ingen besvær med at genkende forandringerne i sin egen tilstand på skærmen.


Hjernen udnytter disse informationer lige så naturligt, som indre signaler til at regulere sin egen aktivitet. Hvordan hjernen klarer dette, er lige så skjult for den beviste tænkning, som den præstation det er at holde balancen på et ben med hænderne løftet over hovedet.


De første gange man står på et ben, så svajer man, men øver man sig, bliver man bedre, og sådan er det også med Neurofeedback. Hjernen skal øve sig, og over tid træner denne metode hjernen til at reagere anderledes på stressorer, hvilket fører til en reduktion af stresssymptomer og ofte til en forbedring af ens generelle humør.

Faktaboks om Stress

1. Definition af Stress:
Stress er en tilstand, hvor kroppen reagerer på øgede krav eller pres. Det kan omfatte både langvarig og kortvarig stress. Langvarig stress er særligt bekymrende, da det kan føre til alvorlige fysiske og psykiske problemer.

2. Årsager til Stress:
Almindelige årsager til stress omfatter arbejdsrelateret stress, stigende krav i privatlivet, samt vanskeligheder i sociale relationer. Stress kan også opstå som en reaktion på en medvirkende årsag i ens miljø, såsom et usundt arbejdsmiljø eller personlige udfordringer.

3. Symptomer på Stress:
Symptomer på stress kan være både psykiske og fysiske. Psykiske symptomer omfatter angst, negative tanker, og en følelse af at være overvældet. Fysiske symptomer kan inkludere hjertebanken, søvnproblemer, forhøjet puls og hovedpine. Stress påvirker også ens humør og kan føre til både fysiske og psykomotoriske reaktioner.

4. Behandling af Stress:
Behandling af stress kan omfatte professionel hjælp fra en praktiserende læge eller psykolog. Psykomotorisk behandling eller terapi kan også være effektive. Det er også vigtigt at fokusere på et sundt arbejdsmiljø og at håndtere stressfaktorer proaktivt. I alvorlige tilfælde kan hel eller delvis sygemelding være nødvendig.

5. Forebyggelse af Stress:
For at forebygge stress er det vigtigt at være opmærksom på sin situation og de stressfaktorer, man står over for. At opretholde gode sociale relationer og et sundt arbejdsmiljø er afgørende. Det er også vigtigt at anerkende, når man oplever stress og at søge hjælp tidligt for at forhindre længerevarende stress.

6. Betydning for Individet:
Selvom stress er en del af livet for mange, er det vigtigt at genkende, når stress bliver skadelig og gribe ind. At håndtere stress effektivt kan forbedre ens generelle velbefindende og evne til at føle sig godt tilpas i sit arbejde og privatliv.

Sådan foregår din stressbehandling med Neurofeedback konkret:

Din Neurofeedback-træning starter med, at du udfylder et detaljeret spørgeskema. Derefter vil jeg som din terapeut tale med dig om, hvad der belaster dig mest, eller hvad du drømmer om at ændre eller forbedre.

Ved at sætte sensorer, der er tilsluttet et modtageapparat, på dit hoved, måles den elektriske aktivitet, der opstår, når tusindvis af hjernens nerveceller samtidigt videregiver deres informationer. Dette kaldes elektroencefalografi (EEG).

Din hjernes elektriske aktivitet sendes videre til en computer, som kobler informationerne sammen med den film, du har valgt at se på en skærm. Billederne eller scenarierne på skærmen forandrer sig i takt med din hjerneaktivitet. Dette er den tilbagemelding (feedback), din hjerne får – en direkte afspejling af, hvad din hjerne gør i øjeblikket, formidlet gennem visuelle, auditive og taktile signaler.

Stressbehandlings loop

For din hjerne virker disse tilbagemeldinger som et spejl, hvor den genkender sin egen aktivitet og derefter eksperimenterer med, hvordan forandringer påvirker den. Dette fungerer, fordi din underbevidsthed er i stand til at opfatte utroligt mange indtryk på en gang og samtidig finde mønstre hurtigt. Din hjerne har ingen besvær med at genkende forandringerne i sin egen tilstand på skærmen.

Din hjerne udnytter disse informationer lige så naturligt, som den bruger indre signaler til at regulere sin egen aktivitet. Hvordan din hjerne klarer dette, er lige så skjult for den bevidste tænkning som den præstation, det er at holde balancen på et ben med hænderne løftet over hovedet.

De første gange du står på et ben, svajer du, men med øvelse bliver du bedre. Sådan er det også med Neurofeedback. Din hjerne skal øve sig, og over tid træner denne metode din hjerne til at reagere anderledes på stressorer, hvilket fører til en reduktion af stresssymptomer og ofte til en forbedring af dit generelle humør.

Er der evidens for Neurofeedback i kampen mod langvarig stress?

Neurofeedback har vist sig at være effektivt i kampen mod mange stress-symptomer herunder angst, søvnproblemer og depression. Ved at træne din hjerne kan du sætte den i stand til bedre at håndtere psykisk stress og reducere stress symptomerne.

Der er mange succesfulde casestudier og eksempler på, hvordan Neurofeedback har hjulpet mennesker med at overvinde deres stress.


En undersøgelse fra 2022 undersøgte effekten af Neurofeedback på patienter med PTSD.

Det skal bemærkes, at undersøgelsen ikke berører ’alm. stress’ men PTSD.
Forskellen mellem PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) og almindelig stress ligger primært i årsagen, symptomernes art og intensitet, samt varigheden af disse symptomer.

Forskellen mellem almindelig stress og PTSD


Almindelig stress opstår ofte som følge af hverdagens pres og udfordringer, såsom arbejdsrelateret pres, familiære forpligtelser, eller økonomiske bekymringer. Symptomerne på almindelig stress kan inkludere irritabilitet, søvnbesvær, hovedpine, og en følelse af at være overvældet eller ude af balance.

 
Disse symptomer er typisk midlertidige og aftager, når stressfaktoren fjernes eller håndteres effektivt.
I modsætning hertil, opstår PTSD som et direkte resultat af en eller flere traumatiske oplevelser, der er så voldsomme, at de overskrider individets evne til at bearbejde oplevelsen(e) på en sund måde.

 
Dette kan inkludere ekstreme oplevelser såsom biluheld, krigshandlinger, tortur, voldtægt, overfald, eller brand. Det afgørende for udviklingen af PTSD er ikke kun den objektive grad af fare, men også den subjektive oplevelse af truslen og hjernens reaktion på denne.


Symptomerne på PTSD er mere intense og vedvarende end almindelig stress og inkluderer ofte flashbacks (genoplevelser af traumet), mareridt, konstant hyperarousal (overvågenhed), undgåelsesadfærd (undgåelse af påmindelser om traumet), samt ekstrem angst eller frygt.

 
Disse symptomer kan være så invaliderende, at de signifikant forringer individets livskvalitet og funktionsniveau.
Sammenfattende er PTSD en langt mere alvorlig tilstand end almindelig stress, med dybere psykologiske rødder og mere komplekse symptomer, der kræver specifik og ofte langvarig behandling. Mens almindelig stress er en del af det at være menneske og typisk kan håndteres med tid, hvile, og støttende strategier, kræver PTSD professionel intervention for at hjælpe den ramte med at bearbejde traumet og reducere symptomerne.


Neurofeedback kan være en effektiv behandling og forebyggelse af stress-relaterede lidelser. Det er dog vigtigt at huske, at mens Neurofeedback kan hjælpe med at reducere symptomerne på stress, er det kun en del af løsningen.


En sund livsstil, herunder regelmæssig motion, en sund kost, tilstrækkelig søvn, og tid til afslapning og hobbyer, er også vigtige komponenter i stresshåndtering – foruden samtale med psykolog, samt samtale og nærvær med venner og familie.

Er der risiko for bivirkninger i forbindelse med Neurofeedback stress-behandling?

Generelt anses Neurofeedback for at være en sikker metode til behandling af stress for de fleste mennesker. Da denne behandlingsform ikke er invasiv og ikke involverer medicin, er risikoen for alvorlige bivirkninger minimal.


Dog, som med enhver behandlingsform, kan der opstå forbigående bivirkninger for nogle. Disse kan inkludere midlertidig træthed, hovedpine eller en følelse af uro umiddelbart efter sessionerne. Det er vigtigt at bemærke, at disse symptomer typisk er kortvarige og aftager, som kroppen tilpasser sig behandlingen.


Lider du af kronisk sygdom eller døjer med andre skavanker, bør du altid konsultere din læge før hjernetræningen, så disse kan behandles inden hjernetræning påbegyndes.


Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du altid booke en gratis tid hos mig.

Gode råd, eksempler og øvelser til at håndtere og forebygge stress og styrke din fysiske og mentale tilstand

Uagtet om du bekæmper din stress med Neurofeedback, går til psykolog eller andet, kan og bør du altid inkorporere andre gode vaner sideløbende.

Du får her en række simple og effektive råd til hvordan du selv kan bekæmpe stressen.

Giv din hjerne pauser

Det er vigtigt, at du giver din hjerne tid til at hvile og genoplade, når du søger at forebygge alvorlig stress. Dette kan være så simpelt som at tage en kort pause fra arbejdet eller at meditere i et par minutter hver dag.

 • Prøv at indføre en "5-minutters regel" i din daglige rutine. Hver time, tag en pause på fem minutter, hvor du lukker øjnene, trækker vejret dybt, og lader dine tanker vandre uden mål. Dette hjælper med at nulstille dit mentale rum og reducerer stress.
 • Prøv en guidet meditation eller dyb vejrtrækningsøvelse. Der findes mange apps og online ressourcer, der tilbyder korte meditationer, som er designet til at hjælpe med at genopfriske dit sind.

Sæt tidsbegrænsninger for, hvornår du løser problemer

Ved at sætte grænser for arbejdstid kan man undgå overarbejde og stress. Det kan være nyttigt at sætte specifikke tider af til arbejde og sørge for, at man holder pauser og fri i løbet af dagen.

 • Bestem at du kun arbejder fra kl. 8 til 16. Efter kl. 16 er det tid til afslapning, familie, eller hobbyer. Dette hjælper med at skabe en sund balance mellem arbejde og fritid.
 • Brug en planlægningsapp eller kalender til at blokere din arbejdstid og pauser. Sørg for at inkludere tid til frokost og korte pauser, hvor du kan trække vejret og slappe af. Du vil snart opdage, at simpel planlægning forbedrer din fysiske og mentale tilstand.

Noter din hverdag i en stress-dagbog:

En stress-dagbog kan hjælpe dig med at identificere stressfaktorer og udvikle effektive coping-strategier. Ved at skrive ned, hvad der forårsager stress, og hvordan du reagerer på det, kan du bedre forstå, hvordan du kan arbejde med din stress.

 • Før en dagbog i en uge, hvor du noterer, hvornår du føler dig ramt af stress i nuet, hvad der udløste det, og hvordan du reagerede. Dette kan hjælpe dig med at identificere mønstre og triggere, som du kan arbejde på at ændre.
 • Efter en uge med at føre dagbog, gennemgå dine notater og identificer de mest almindelige stressfaktorer.
 • Udvikl strategier for at håndtere disse situationer, såsom at tage dybe vejrtrækninger, gå en tur, eller tale med en ven.

Positiv selektion:

Ved at fokusere på de positive aspekter af dit liv og dit arbejde, kan du reducere produktionen af stresshormoner. Dette kan være så simpelt som at tage et øjeblik hver dag til at tænke på noget, du er taknemmelig for.

 • Start hver dag med at skrive tre ting ned, du er taknemmelig for. Det kan være noget så simpelt som en god kop kaffe, solskin, eller et smil fra en kollega på arbejdspladsen. Dine forventninger behøver ikke at rage op i skyerne. Hold det til at skabe positive følelser. Fokuser på mennesker og hvad der gør dig godt tilpas.
 • Praktiser taknemmelighed ved at holde en taknemmelighedsdagbog. Hver aften før sengetid, skriv tre positive ting, der skete i løbet af dagen. Dette hjælper med at skifte fokus fra stressende til positive aspekter af dit liv.

Klassiske og effektive råd:

Motion, sund kost, tilstrækkelig søvn, og tid til afslapning og hobbyer kan også hjælpe med at reducere stress

 • Indfør en rutine med regelmæssig motion, såsom en daglig gåtur eller yoga. Det er altid sundt at svede, men i denne sammenhæng behøver det ikke at være noget, der får pulsen op i højt gear.
 • Sørg for at spise en afbalanceret kost og få nok søvn hver nat.
 • Planlæg tid i din uge til aktiviteter, der gør dig glad og afslappet. Det kan være alt fra at læse en bog, male, dyrke havearbejde, eller bare lytte til din yndlingsmusik.

Konklusion: Er stressbehandling med Neurofeedback værd at prøve?

Det korte svar er, ja. Neurofeedback kan være et effektivt værktøj til at behandle stress og mindske flere stress symptomer på samme tid.


Ved at lære at forbedre din hjernes selvregulering, kan du lære bedre at takle din stress og reducere symptomerne.
Med de fremskridt, der sker inden for området, er fremtiden for Neurofeedback i behandlingen af stress meget lovende.

Book en gratis tid og hør mere om hvordan Neurofeedback kan hjælpe dig gennem din stress


Andre links om Neurofeedback

Til dig der ønsker at vide mere om Neurofeedback og den metoder jeg benytter; Othmer Metoden.

Download Whitepaper