april 18

Hvad er Neurofeedback, og hvordan virker det?

Af Pernille Krogh

april 18, 2023

EEG, Hjernetræning, Neurofeedback

I en verden, hvor stress er blevet en erklæret folkesygdom, kan hjernetræning med Neurofeedback være et stærkt værktøj samt et supplement til anden professionel hjælp.

Neurofeedback træner hjernens evne til selvregulering, hvilket har vist sig at være en effektiv metode til at bekæmpe stress, før den udvikler alvorlige symptomer såsom depression og angst.

Neurofeedback reducerer dine stresssymptomer med en ikke-invasiv og medicinfri hjernetræning, der åbner op for nye veje til mental sundhed og velvære. Dette gør den til et lovende alternativ og supplement til traditionelle stressbehandlingsmetoder. 

Lad os se nærmere på, hvad stressbehandling med hjernetræning i grunden går ud på


Indholdsfortegnelse
 

Hvad er Neurofeedback, og hvordan virker det? - er en lille guide til dig som er interesseret i at lære mere om de muligheder metoden giver. I guiden vil vi se nærmere på, hvad neurofeedback er, hvordan det fungerer, og hvordan det kan hjælpe dig med at forbedre din mentale sundhed.

Lad os lægge ud med, hvad Neurofeedback egentlig er.

Kort om Neurofeedback

Neurofeedback er en hjernetræningsmetode baseret på måling af den elektriske hjerneaktivitet - ElektroEncefaloGrafi (EEG). Neurofeedback foregår via et computerstyret træningsprogram, der bruges til at træne – og lære hjernen bedre selvregulering. Målet er, at din hjerne kommer til at fungere bedre og mere effektivt.

Selvregulering er en nødvendig del af en god hjernefunktion. Selvreguleringen bevirker, at hjernen/centralnervesystemet fungerer bedre og hjernens tilpasningsevne forstærkes. Og jo bedre selvreguleringen er, des bedre vil du kunne håndtere eksterne (udefrakommende påvirkninger) - og interne udfordringer (tanker/bekymringer). Vi arbejder med hjernens forudsætning til selv at kunne regulere og kontrollere balancen i nervesystemet, og det vil oftest give varige resultater.

Et Neurofeedback forløb målrettes efter din tilstand – og uanset om du har helbredsproblemer, er stresset, eller ønsker forbedret performance, vil mange have nytte af en eller flere af nedenstående virkninger:

 • At få mere ro, stabilitet og bedre selvkontrol
 • At forbedre søvn og humør
 • At styrke opmærksomhed -koncentration - og indlæringsevne
 • At øge evnen til at regulere følelser, samt bedre at håndtere og løse problemer
 • At reducere stress
 • At opretholde en god hjernefunktion, efterhånden som man bliver ældre


Se de to korte videoer nedenunder og bliv klogere på hvad Neurofeedback er, og hvordan metoden kan hjælpe dig med at skabe balance i hjernen.

Hvordan fungerer Neurofeedback?

Neurofeedback er hjernetræning, hvor momentan feedback om hjernens aktivitet træner hjernens selvregulering:

 • Din hjerneaktivitet i udvalgte områder af hjernen måles i aktion fra øjeblik til øjeblik
 • Dine målinger overføres til en computer og indarbejdes i filmen/spillet som du ser
 • Dit skærmbillede varierer i størrelse og klarhed på baggrund af din hjerneaktivitet  
 • Din hjerne lærer hurtigt at ændre sin egen aktivitet til mere passende mønstre, så skærmbilledet bliver klart og stort

Dette er en gradvis læringsproces som foregår på det ubeviste plan; det gælder for ethvert aspekt af hjernefunktionen, som vi kan måle.

Sådan foregår det praktisk

Helt konkret foregår det ved at hjernens aktivitet (Elektroencefalografi/EEG) måles ved hjælp af små sensorer, som fastgøres på hovedbunden med en kontaktcreme. Sensorerne måler impulser fra din hjerne, som via en forstærker sendes til en computer.

Computerens skærmbillede påvirkes af din hjernes aktivitet, og bliver uklart/mindre når hjernen er i ubalance. Hjernen får via synet, hørelsen og følesans et indblik i dens selvregulering i realtid, ved at se et ”spejlbillede” af sin egen aktivitet, hvorved hjernens selvregulering trænes.

Hjernetræningen foregår helt af sig selv, imens du sidder i en behagelig stol. Det eneste krav til dig er, at du kan sidde i en halv time og se en selvvalgt Netflix film/serie, en YouTube video eller et hyggelig spil på en skærm!

Hjernen lærer hurtigt hvordan billedet optimeres f.eks. ved at de dele af hjernen, der arbejder for langsomt aktiveres, mens de dele, der arbejder for hurtigt dæmpes.

Hvem kan have gavn af Neurofeedback?

Man behøver ikke have en diagnose – men det er heller ikke en hindring.

Neurofeedback, er en virkningsfuld hjernetræningsmetode til at fremme hjernens selvregulering, og det har hjulpet personer med mange problematikker som f.eks.:

 • Stress
 • Hovedpine/Migræne
 • Komplikationer til hovedtraumer/hjernerystelse 
 • Søvnproblemer 
 • Depression 
 • Angst
 • ADHD/ADD
 • Tourette
 • OCD
 • Stammen 
 • Ordblindhed 
 • Post Traumatisk Stress (PTSD)
 • Epilepsi
 • Cerebral parese
 • Autisme
 • Og meget mere….

Når man ser på listen af symptomer og tilstande som neurofeedback kan anvendes ved, kan man let få det indtryk, at det må været en mirakelkur. Men alle ovenstående lidelser har én ting til fælles: Nervesystemet er ikke optimalt reguleret.
Det er præcis hjernens selvregulering, som trænes med Neurofeedback.

Er du skeptisk - eller er du i et stadie i livet hvor du ikke kan/magter at tale om udfordringer, kan Neurofeedback alligevel være en mulighed. Neurofeedback er en afslappende, nonverbal og ikke-kravstillende hjernetræning som virker på underbevidstheden uanset om du er skeptisk eller ej! 

Den gode nyhed er, at næsten enhver hjerne, uanset dens funktionsniveau, kan trænes til at fungere bedre.


Er Neurofeedback sikkert?


Ja, neurofeedback er generelt betragtet som sikkert. Det er ikke-invasivt og involverer ikke brug af medicin.
På verdensplan er der ikke nogen kendte vedvarende bivirkninger.

Elektroencefalografi, EEG – registrering af små elektriske hjernebølger - blev opfundet i 1920érne. Siden har man på hospitalerne anvendt EEG målinger som udtryk for hjernens aktivitet, til at vurdere ubalancer i hjernen ved hjernesygdomme såsom epilepsi eller efter hjernetraumer. Læs evt. mere om EEG på Patienthåndbogen.

Metoden har med tiden udviklet sig til, også at kunne bruges til at træne hjernens aktivitetsmønstrer. NASA har i de sidste 50 år trænet astronauter ned Neurofeedback, og de benytter det stadig!

For at opnå bedst mulig individuel effekt og minimere risiko for evt. bivirkninger, er det vigtigt at man vælger at konsultere en Certificeret Neurofeedback Terapeut, som er specialuddannet i anvendelsen af udstyret. 

Hvorfor er det vigtigt at Neurofeedback udstyret er CE-mærket medicinsk udstyr?


Neurofeedback efter Othmer metoden er både CE-mærket medicinsk udstyr og godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA godkendt). CE-mærkningen som medicinsk udstyr er dokumentation for at udstyret opfylder gældende EU-lovgivning. Sikkerhed er afgørende, og derfor er medicinsk udstyr gennemtestet, skarpt reguleret og kvalitetssikret.

Det er et krav at fabrikanten løbende sikrer teknisk dokumentation, sikkerhed, funktion, klinisk evaluering, og udfærdiger en risikoanalyse.
CE-mærkede medicinske produkter skal verificeres af en uvildig tredjepart, og der er er pligt til at indberette fejl, svigt eller mangler til lægemiddelstyrelsen.

Ofte stillede spørgsmål om Neurofeedback - EEG Hjernetræning

Hvordan føles det at få neurofeedback?

Det er forskelligt fra person til person, de fleste beskriver det som en beroligende og afslappende oplevelse.

 

Hvor mange sessioner kræver det for at mærke en effekt?

Det afhænger af den enkelte persons tilstand og forudsætninger. Nogle oplever en effekt efter få sessioner, mens andre kræver flere.

Kan neurofeedback erstatte medicin?

Neurofeedback kan ikke erstatte medicinsk behandling, men det kan være et supplement.

Hvad er forskellen på neurofeedback og biofeedback?

Ved Biofeedback bruges sensorer til at måle og give feedback på kroppens fysiologiske reaktioner (f.eks. hjertefrekvens, vejrtrækning)
Ved Neurofeedback bruges sensorer til at måle og give feedback på hjernebølgeaktivitet.

Kan neurofeedback hjælpe med at forbedre præstationen inden for sport og musik?

Ja, neurofeedback kan hjælpe med at forbedre koncentration og opmærksomhed, hvilket kan have en positiv effekt på præstationen inden for sport og musik. Flere erhvervsledere benytter sig også af metoden.