Om Pernille Krogh

Certificeret Neurofeedback Terapeut - og sygeplejerske.
Klinikken er registreret som behandlingssted i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jeg har altid interesseret mig for menneskers fysiske og mentale sundhed. Derfor blev jeg tilbage i 1990 uddannet til sygeplejerske og senere certificeret som Neurofeedback Terapeut.

Og det er en stærk kombination, du som klient kan drage stor gavn af.

Hjernetræning med Neurofeedback må kun udføres af certificerede personer. Jeg modtager løbende supervision af EEGInstitute som også forestår certificeringen, og jeg videreuddanner mig samt deltager i indenlandske-og udenlandske konferencer og webinarer mm, for at være opdateret med den nyeste viden om Neurofeedback.

Min sundhedsfaglige uddannelse, erhvervs- og livserfaring har givet mig et stort indblik i mange af de udfordringer som moderne mennesker tumler med.


Registreret behandlingssted i Styrelsen for Patientsikkerhed

I og med at Hjernebalance er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed er du sikret en faglig og kompetent behandling.

Læs mere om hvad det betyder her

Min passion er at fremme livskvalitet for de personer, jeg er i berøring med privat såvel som professionelt

Jeg kender til udfordringerne, for jeg har været der selv

Jeg har oplevet flere diagnoser i min nære familie. Jeg kender derfor til alt det pres, der kan opstå, når man kontinuerligt forsøger at balancere et arbejde med et familieliv, hvor diagnoser og særlige behov skal håndteres. Det er ikke nemt, men erfaringerne hjælper mig med at forstå andre bedre.
I mit arbejde med Neurofeedback trækker jeg derfor både på min sundhedsfaglige viden og på egne livserfaringer. 

I mit arbejde benytter jeg udelukkende CE-mærket medicinsk udstyr

I mit mangeårige virke har jeg stået på begge sider i sundhedsvæsenet, både som pårørende og professionelt.

Jeg har i mange år arbejdet med formidling af viden om medicinsk udstyr til læger og andre specialister, og jeg ved hvad der kræves af dokumentation for effekt og sikkerhed, for at et produkt bliver CE-mærket medicinsk udstyr.

I mit arbejde som Neurofeedback-terapeut benytter jeg derfor udelukkende CE-mærket medicinsk udstyr.

Infra-Low frekvens (ILF) Neurofeedback efter Othmer metoden er CE mærket medicinsk udstyr, CE 0482


CE-mærkningen som medicinsk udstyr er garanti for, at et produkt er blevet vurderet til at opfylde EU's krav om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. 


Mærkningen gælder for produkter, som fremstilles hvor som helst i verden, og som markedsføres i EU.


Produktet kan kun få CE-mærkningen som medicinsk udstyr, hvis de lever op til alle krav, her i blandt dokumenteret effekt

Når et behandlingsted er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed, er der flere fordele for dig som klient:

  • Autorisation: Styrelsen for Patientsikkerhed tildeler autorisationer, som er et bevis for sundhedsfaglig uddannelse. Dette sikrer, at behandleren har den nødvendige uddannelse og kompetence til at udføre sundhedsydelser.
  • Tilsyn: Styrelsen fører tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Dette betyder, at der er en ekstra kontrolmekanisme for at sikre, at klinikken og behandleren lever op til de nødvendige standarder.
  • Patientsikkerhed: Registrering i Styrelsen for Patientsikkerhed betyder, at behandleren er forpligtet til at overholde regler og retningslinjer, der er designet til at beskytte patienternes sikkerhed.
  • Løbende læring: Registreringen kan også bidrage til at styrke fagligheden, da man hele tiden lærer at undgå at begå fejl, der har været begået før. Dette kan føre til forbedringer i behandlingskvaliteten over tid.
  • Indberetning af utilsigtede hændelser: Hvis der opstår en utilsigtet hændelse, skal den indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette kan hjælpe med at identificere og rette op på problemer, der kan påvirke patientsikkerheden.

Tjek om din behandler er registreret hos styrelsen for patientsikkerhed her. (Scroll ned og vælg den gule boks "Behandlingsstedsregistret". Her downloader du et excelark, hvor du kan søge klinikken frem.)